Almedalen 2016

2 juli 2016

Johanneberg Science Park är på plats i Almedalen. Det är ett sammanhang att synliggöra vår verksamhet, skapa relationer, påverka, omvärldsspana och in...

Grafen - Utlysning och innovationstävling

20 juni 2016

Det strategiska innovationsprogrammet för grafen, SIO Grafen har en ny öppen utlysning för såväl förstudier som innovations- och utvecklingsprojekt dä...

Klassiska konserter på elbusslinje 55

9 juni 2016

Nästa vecka kommer barn från det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema att ge konserter på elbusslinje 55 i Göteborg. Konserterna är ...

Framtiden till Johanneberg Science Park

3 juni 2016

Den växande bostadsbristen har gett allmännyttan i Göteborg stora utmaningar. AB Framtidens flytt till Johanneberg Science Park ska ge nya lösningar g...

Skapar nytt med öppen innovation

1 juni 2016

Intab fick verktyg för att generera idéer på beställning. Idéer till nya lösningar och ny teknik inom sensor- och Internet of things. Verktyget är gen...