Höns flyttar in i HSB Living Lab

13 mars 2017

Det världsunika experimenthuset HSB Living Lab har blivit med hönor. Förutom ett socialt experiment är syftet med hönsen att de boende ska lära sig me...

Miljövisualisering i stadsmodeller

23 februari 2017

Osynliga miljövärden såsom luftföroreningar och buller är svåra att presentera på ett begripligt sätt. Ett nytt samarbete mellan akademin, staden och ...

Studenter tar tempen på SME-nätverk

21 februari 2017

På måndagen den 20 februari presenterade studenter på YRGOs utbildning ”Event Marketing” en rad friska idéer för vårt medlemsnätverk för små och medel...

Kluster förstärks med ny medlem

8 februari 2017

Neste Jacobs tar plats som nya medlemmar i Västsvenska Kemi- och Materialklustret. En förväntan på ökad kunskap om processindustrins och samhällets, s...