Nyheter

  • Efter tre års samarbete och ett år med eldriven busstrafik på linje 55 har det mesta gått projektets väg. Det framgår av den senaste statusrapporten från ElectriCity.  Resenärerna är nöjda, förarna är positiva och tekniken har fungerat över förväntan. Både avgemissioner och ljudnivåer är väldigt låga.
  • Han har varit vd på Göteborgs Stadshus AB och direktör för koordinering av stadsutveckling på stadsledningskontoret. Det Lars-Bertil Ekman inte vet om Göteborgs Stads utveckling är inte värt att veta. 
  • Johanneberg Science Park är på plats i Almedalen. Det är ett sammanhang att synliggöra vår verksamhet, skapa relationer, påverka, omvärldsspana och inte minst kompetensutvecklas. I år arrangerar vi ett av 70 seminarier på Västsvenska Arenan. 
  • En innovativ byggnad är målet när Johanneberg Science Park etapp 2 planeras. JSP2 är Akademiska Hus första byggnad med ett eget innovationsprogram för både byggprocessen och dess fortsatta liv som innovationsarena.
  • Peter Selberg, arkitekt och civilingenjör, tillträder en nyinrättad tjänst med fokus på att ta tillvara erfarenheterna från Riksbyggens forskningsprojekt
  • Det strategiska innovationsprogrammet för grafen, SIO Grafen har en ny öppen utlysning för såväl förstudier som innovations- och utvecklingsprojekt där medel kan sökas med upp till 2 miljoner SEK. Utlysningen, som stänger den 23 augusti, kräver minst två svenska samarbetspartners varav en ska vara ett företag (vilket även ska stå som projektkoordinator). 

Kalender

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt

Open-Arena-fokusområden

Johanneberg Science Park etapp 2 - Akademiska Hus

Nya kontorslokaler - Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park Magasin 2015